Polityka prywatności na stronie Kiosk
Wydawnictwa Hubert Burda Media

Informacje dotyczące ochrony prywatności na stronach Kiosku internetowego wydawnictwa Hubert Burda Media zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o Klientach, obowiązujące na niniejszej stronie.
 
Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Kiosk Hubert Burda Media i jak są one wykorzystywane?

Kiosk Hubert Burda Media ogranicza zbieranie i wykorzystywanie wszystkich informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, oraz danych wymaganych do realizacji zamówień dokonywanych za pośrednictwem witryny internetowej.

W szczególnych przypadkach (np. badania satysfakcji Klientów, formularze zamówień) zbierane są opinie Klientów na temat usług i produktów Wydawnictwa. Dane uzyskane w ten sposób nie są przekazywane osobom trzecim, a służą jedynie do celów statystycznych oraz stałego podnoszenia jakości świadczonych przez Hubert Burda Media usług i produktów, co obejmuje m.in. cykliczne informowanie naszych obecnych i potencjalnych Klientów o nowościach Wydawniczych oraz informacjach podmiotów współpracujących z Wydawcą.

Adresy IP użytkowników, oraz informacje dodatkowe zbierane podczas odwiedzin i przemieszczania się na stronach Kiosku Hubert Burda Media, wykorzystywane są wyłącznie w diagnozowaniu ewentualnych problemów związanych z pracą naszych serwerów, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP wykorzystywany jest ponadto do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Dane te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Kiosku Hubert Burda Media, list e-mailingowych oraz wszelkich innych usług świadczonych za pośrednictwem Kiosku.

Na podstawie zebranych informacji sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Obejmują one wyłącznie informacje o oglądalności strony internetowej oraz produktów na niej prezentowanych, jednak nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników bądź Klientów Kiosku.

Okazjonalnie strona Kiosku wykorzystuje pliki „cookies”, korzystając w tym celu z możliwości zapisania ich na komputerze Użytkowników. Zadaniem tych plików jest ułatwienie korzystania z zasobów Kiosku.

Wykorzystanie informacji pochodzących z formularzy zamówień, badań ankietowych i od uczestników konkursów

Kiosk Hubert Burda Media, w celu realizacji swoich podstawowych zadań sprzedaży internetowej, wykorzystuje formularze zamówień umożliwiające Klientom skompletowanie interesujących Go produktów oraz złożenie zamówienia. Formularze te pozwalają zebrać podstawowe informacje kontaktowe od osób zainteresowanych zakupem i wykorzystywane są wyłączenie do realizacji zamówień, oraz innych zadań marketingowo-promocyjnych zarówno Wydawnictwa Hubert Burda Media, jak i jego Partnerów.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Podczas przeprowadzania badań ankietowych respondenci proszeni są o podanie informacji kontaktowych, takich jak adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach informacje te użyte zostaną do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych Partnerów. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Osoby uczestniczące w badaniach ankietowych mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Kiosk Wydawnictwa Hubert Burda Media nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich Użytkowników – zarówno Klientów Kiosku, jak i odbiorców list e-mailingowych, uczestników badań ankietowych, oraz osób biorących udział w konkursach. Osoby niepełnoletnie jednak nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz Kiosk bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Zabezpieczenia

Kiosk Wydawnictwa Hubert Burda Media zaopatrzony został w niezbędne środki bezpieczeństwa, mające na celu przede wszystkim ochronę danych naszych Klientów i Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Kiosku zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowo-adresowych, powierzonych nam przez Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Wydawnictwa na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Rezygnacja z naszych usług

Kiosk Wydawnictwa Hubert Burda Media oferuje wszystkim Użytkownikom możliwość zrezygnowania z opcji otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji nie związanych z zasadniczym działaniem Kiosku. Strony Kiosku dają naszym Użytkownikom możliwość zlecenia usunięcia z naszych baz informacji o sobie, co umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, bądź też wysyłając wiadomość na adres online@burdamedia.pl.
 
Informacje dodatkowe

Użytkownicy i Klienci, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie wszelkich uwag na adres: online@burdamedia.pl.

Copyright © Burda Publishing Polska Sp. z o.o. 2009
Prawa autorskie zastrzeżone